SATURNO G.I. R452

Temperaturklass
3M1
Storage temperature °C
0 +2
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 452A</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Förpackad frukt&grönt
Ost
Förpackad fisk
Delikatess
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri

Classe energetica E
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Refrigerated wall cabinet, designed for the display of packaged fresh foods such as meat, pork products, cheese, fruit and vegetables. The latest development in this type of products, designed to respond better to the needs of the clients in terms of function and design.

The cabinet can be multiplexed and is fitted with panoramic end walls as standard equipment.

Can be supplied with incorporated or remote compressor unit.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1017 mm
1,81 m2
1330 mm
2,41 m2
1955 mm
3,62 m2
2580 mm
4,83 m2
Manual
Katalog
Tvärsnitt