SWAN H200 G.I.

Temperaturklass
3M2
Storage temperature °C
+2 +4
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 452A</p>
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Förpackad frukt&grönt
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Charkuteri

Classe energetica D
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

A cabinet ideal for the display of beverages, meats and dairy products.

Despite its small size and intended use for food industries, it is characterised by the same innovative design of the upper range models.

Duct-able counters with a clear view from the shoulders for a more complete product visibility. The models with doors are equipped with low-e glazing to reduce heat loss and increase energy savings.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
660 mm
0,95 m2
977 mm
1,43 m2
1290 mm
1,91 m2
1915 mm
2,86 m2
Manual
Broschyr
Reklamkampanj
Katalog
Tvärsnitt