ARGUS DOORS G.I. R290

Temperaturklass
3M1
Storage temperature °C
0 +2
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 290</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Förpackad frukt&grönt
Ost
Förpackad fisk
Delikatess
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri

Classe energetica C
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Thanks to the reduced height from the floor, the refrigerated wall cabinet Argus Doors, positive temperature, grants a large loading capacity and excellent visibility on the products. The display cabinets with doors are the right answer to a new and increasing market demand related to cabinets which ensure an important energy consumption reduction, together with improved performances for products preservation.

The glass doors, being a separation from the cold air of the cabinet, improve the customer's comfort inside the shop by reducing the feeling of cold close to the cabinet.

The multiplexing features with other Argus versions enhances the flexibility of display.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1330 mm
2,92 m2
1955 mm
4,38 m2
Tvärsnitt