MIZAR G.I.R452A

Temperaturklass
3M1
Storage temperature °C
0 +2
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 452A</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Kött
Förpackad fisk
Förpackad frukt&grönt
Charkuteri

Classe energetica D
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Minimum quantity required and lead time to be agreed.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
700 mm
1,12 m2
1330 mm
2,26 m2
1955 mm
3,39 m2
2580 mm
4,53 m2
Manual
Katalog
Tvärsnitt