NADIR R290

Temperaturklass
3M2
Storage temperature °C
+2 +4
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 290</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Förpackad frukt&grönt
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Charkuteri

Classe energetica F
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Refrigerated island with incorporated compressor unit, designed for display and promotion of packaged food products such as meats, vegetables, deli meats and dairy products.

The large display area and all-round visibility stimulate a strong impulse to buy the products shown.

The high versatility of use and ease of positioning make it ideal for use in any size store.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
850 mm
0,38 m2
Manual
Broschyr
Reklamkampanj
Tvärsnitt