ARGUS FV GI

Arbetstemperatur

+5°C/+7°C

Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 452A</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Frukt & Grönsaker

Väggdisk designad för att användas till förpackade färskvaror. Framtagen av Oscartielle som efter lång erfarenhet lanserat Argus, som trots placering av kylaggregat under disk ger en produktdisplay endast 35 cm ovan golv, här med möjlighet till ett femte hyllplan. En stilig disk med stora ytor för varor.

Disken kan sättas ihop med flera i länga för att få plats med ännu större varuvolymer. 

 
Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
Nettovolym
1017 mm
1,77 m2
340 dm3
1330 mm
2,36 m2
455 dm3
1955 mm
3,54 m2
681 dm3
2580 mm
4,72 m2
907 dm3
Manual
Katalog
Tvärsnitt

Tillbaka