ARGUS ST GI

Arbetstemperatur

+5°C/+7°C

Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 452A</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Ost
Charkuteri

Väggdisk designad för att användas till förpackade färskvaror. Framtagen av Oscartielle som efter lång erfarenhet lanserat Argus, som trots placering av kylaggregat under disk ger en produktdisplay endast 35 cm ovan golv, här med möjlighet till ett femte hyllplan. En stilig disk med stora ytor för varor.

Disken kan sättas ihop med flera i länga för att få plats med ännu större varuvolymer. 

 
Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
Nettovolym
1017 mm
2,20 m2
437 dm3
1330 mm
2,94 m2
583 dm3
1955 mm
4,40 m2
875 dm3
2580 mm
5,86 m2
1166 dm3
Manual
Katalog
Tvärsnitt

Tillbaka