ARGUS XP GI

Temperaturklass
3M1
Storage temperature °C
0 +2
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
Elektrisk Avfrostning
<p>R 452A</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Förpackad frukt&grönt
Ost
Förpackad fisk
Delikatess
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri

Classe energetica G
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Väggdisk designad för att användas till förpackade färskvaror. Framtagen av Oscartielle som efter lång erfarenhet lanserat Argus, som trots placering av kylaggregat under disk ger en produktdisplay endast 35 cm ovan golv, här med möjlighet till ett femte hyllplan. En stilig disk med stora ytor för varor.

Disken kan sättas ihop med flera i länga för att få plats med ännu större varuvolymer. 

 
Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1017 mm
1,64 m2
1330 mm
2,67 m2
1955 mm
4,01 m2
2580 mm
5,35 m2
Manual
Katalog
Tvärsnitt