GLOBO GI R452

Temperaturklass
3M2
Storage temperature °C
+2 +4
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 452A</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Förpackad frukt&grönt
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Charkuteri

Classe energetica F
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

The Globo counter has been specifically designed for the requirements of shop fitters who wish to completely integrate the display cabinet with the design of a retail space. The structure of the unit in this case is entirely hidden, highlighting only the products on display.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
680 mm
1,12 m2
997 mm
1,70 m2
1310 mm
2,26 m2
1560 mm
2,71 m2
1935 mm
3,39 m2
Manual
Broschyr
Tvärsnitt