SMART MP G.I.

Temperaturklass
3M2
Storage temperature °C
+2 +4
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 452A</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Förpackad frukt&grönt
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Charkuteri

Classe energetica E
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

The display cabinet Smart represents the ideal solution for all the situations, including the cases where the depth could be a constraint for a wall cabinet having traditional overall dimensions.

Such result has been achieved through a deep study, which has led to the reduction of the dimension of both base and height from the floor, ensuring anyhow a remarkable loading capacity.

The thin edges and the wide panoramic end panels reduce the perception of its presence, favouring the products displayed in the cabinet, which are well visible and easily reachable.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
700 mm
1,22 m2
1017 mm
1,84 m2
1330 mm
2,45 m2
1955 mm
3,68 m2
2580 mm
4,90 m2
Manual
Katalog
Tvärsnitt