Loader

Koncernen är företagen

Företagen är koncernen 

Produktionsanläggningar

 

Internationella kontor

EUROPA

Koncernen är väl representerad över hela Europa med många produktionsanläggningar och försäljningskontor som betjänar huvudmarknaderna och sköter relationerna med distributionsnätverket och slutkunderna. Från norr till söder levererar koncernens företag ett brett sortiment av produkter och lösningar som utmärker sig genom sin förmåga att kombinera hög prestanda, ekologiskt hållbar innovation, optimerad energibesparing och italiensk design.

AFRIKA

Koncernen är sedan en tid tillbaka kommersiellt representerad på den afrikanska kontinenten som är i konstant utveckling och tillväxt. Närvaron stärks nu ytterligare med uppbyggnaden av en ny filial som kan tillfredsställa behoven hos en väldigt intressant växande marknad.

AMERIKA

Koncernen finns sedan en lång tid tillbaka i Latinamerika med viktiga produktionsanläggningar i Colombia, Brasilien och Argentina och med försäljningskontor som täcker in en stor del av marknaden. Trots att den nordamerikanska marknaden kulturellt skiljer sig mycket från den europeiska representerar den en stor potential för koncernen som nyligen har öppnat två stora produktionsanläggningar, en i Kanada och en i USA, som lyckas kombinera italiensk stil med nordamerikansk smak.

ASIEN/OCEANIEN

Koncernen är marknadsledande i Korea där den har haft utmärkta försäljningsresultat sedan slutet på 90-talet tack vare en intelligent försäljningspolicy och ett komplett sortiment av excellenta produkter och tjänster. Arneg-koncernen har stegvis expanderat i övriga Asien där den är aktiv med ett nätverk av representationskontor. Den andra ryska anläggningen i Novosibirsk täcker inte enbart de sibiriska marknaderna och de i ryska Fjärran östern utan även Uralregionen och länder såsom Kazakstan, Uzbekistan, Kirgizistan o.s.v. Arneg-koncernen har även haft stor kommersiell genomslagskraft i Oceanien där koncernen är representerad med ett viktigt dotterbolag i Sydney. Det är en av de viktigaste affärsverksamheterna och betjänar både nationella och internationella kunder.

 


Dela detta: