Skip to content
Compare Models
Svenska
Compare Models
Svenska

EU-regleringar

Vi följer de strängaste regelverken för mer ansvarsfull kyla

Scroll

Likt flera andra stora namn inom kommersiell kyla uppfyller Arneg kraven hos European Ecodesign and Energy Labelling som trädde i kraft under våren 2021.

Men att enbart följa de senaste standarderna är inte tillräckligt. Vi är också dedikerade till att hjälpa våra partners, kunder och slutanvändare till ökad förståelse av regleringar och tillgänglig produktinformation.

Detta är en av anledningarna till att Arneg är aktiva i “RDC Refrigerated Display Cabinets” Working Group of Eurovent, vilket är den Europeiska industriföreningen för inomhusklimat, processkyla och kylkedjor.

Ecodesign

European Ecodesign Regulation 2019/2024 fastställer gränser för energieffekter hos kommersiell kylutrustning med ett mål om att minska utbudet av energikrävande produkter och främja hållbara och återvinningsbara material. Alla kylmöbler måste nu uppfylla specifika värderingar som är definierade av EEI Energy Efficiency Index. Ecodesign: energy efficiency limits

från 1 Mars 2021
EEI ≤ 80 för glassfrysar
EEI ≤ 100 för andra kylmöble

från 1 September 2023
EEI ≤ 50 för glassfrysar
EEI ≤ 80 för andra kylmöbler

Prestandan och energikonsumtionen hos nya produkter måste dokumenteras innan de kan säljas. Utöver det måste specifika aspekter garanteras för att förlänga livslängden och främja en cirkulär ekonomi.

arneg-regolamenti-europei-icon-01
RESERVDELAR MÅSTE VARA TILLGÄNGLIGA I MINST 8 ÅR
arneg-regolamenti-europei-icon-02
RESERVDELAR MÅSTE LEVERERAS INOM 15 ARBETSDAGAR EFTER ORDER
arneg-regolamenti-europei-icon-03
REPARATION- OCH UNDERHÅLLSINFORMATION MÅSTE VARA TILLGÄNGLIGT PÅ TILLVERKARENS HEMSIDA
arneg-regolamenti-europei-icon-04
DEMONTERINGSINSTRUKTIONER MÅSTE VARA TILLGÄNGLIGT FÖR ÅTERVINNING

Energy labelling

Genom att introducera ‘Energy Labelling’ i ‘Regulation 2019/2018’ så hoppas ‘the European Community’ att reducera energibehovet och förbättra effektiviteten hos elektronisk utrustning. Genom att offentliggöra energieffektivitetsdata visar vi vårt engagemang till transparens och en högre hållbarhet  i våra produkter. 

Etiketten indikerar energieffektivitet hos kylmöbler på en skala från A till G. Klass A och B representerar de ideella värden som marknaden strävar efter. Etiketten presenterar fundamental produktinformation och inkluderar en QR-kod som länkar till ett mer detaljerat datablad som innehåller all teknisk information som krävs i regleringen. Informationen finns även i ‘EPREL’, databasen som är designad för att användas av övervakande myndigheter, men som också kan nås av allmänheten.

energy_labelling_arneg

Det är obligatorisk att inkludera energy label för:

  • Tillverkare

    Vi är skyldiga att utrusta alla produkter vi säljer eller visar upp med en etikett som visar att vi uppfyller kraven. Vi måste också tillgängliggöra  produktfiler med teknisk data och om så önskas av myndigheter, tillhandahålla  fullständig teknisk dokumentation.

  • Distributörer

    Distributörer är skyldiga att inkludera och visa dessa etiketter som tillverkaren tillhandahåller, på alla  produkter som visas upp och säljs, även på mässor. 

1/2
  • Vi är skyldiga att utrusta alla produkter vi säljer eller visar upp med en etikett som visar att vi uppfyller kraven. Vi måste också tillgängliggöra  produktfiler med teknisk data och om så önskas av myndigheter, tillhandahålla  fullständig teknisk dokumentation.

  • Distributörer är skyldiga att inkludera och visa dessa etiketter som tillverkaren tillhandahåller, på alla  produkter som visas upp och säljs, även på mässor. 

Du kan också är intresserad av: