Skip to content
Compare Models
Svenska
Compare Models
Svenska

Vår syn på hållbarhet

Det är alltid rätt tillfälle att bidra till en bättre miljö.

Scroll

Idéer som blir till mål.

Vi tror på en cirkulär ekonomi, och i linje med våra företagsvärderingar är vi dedikerade till att bygga en bättre, hållbar värld och kontinuerligt minska vår negativa påverkan på miljön. 

Vi är medvetna om den inverkan vi har på miljön och tar därför vårt ansvar för att se till att verksamhetens långsiktiga utveckling är hållbar.

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete? Varje år släpper vi en hållbarhetsrapport, ladda ner rapporten nedan för att läsa mer.

Läs hela vår hållbarhetsrapportVi arbetar för att:

Reducera energiförbrukning och slöseri

Skapa värdegivande nätverk med våra partners

Öka allmänhetens miljömedvetenhet

Praktiska åtgärder

Sedan tidigt 2000-tal och långt före våra konkurrenter, har Arneg arbetat för att minska negativ miljöpåverkan orsakad av produktionsprocessen och för att optimera våra produkters energiförbrukning . Här är en lista på några av våra prestationer:

  • 68% reduktion i kilogram CO2 ekvivalent som behövs för att producera en kylmöbel*
  • Produktion av kylmöbler med 96% återvunnet material**
  • 46% reduktion i energikonsumtion per producerad enhet*
  • Solpaneler till produktionsanläggning för förnybar energi
  • Självförsörjande på värme genom att ta vara på emballage som annars skulle kastats.
  • In-house produktion av flera kritiska komponenter för minskat klimatavtryck
*statistik för 2020 jämfört med 2007
**statistik från December 2020

Hållbara produkter...

Väldigt få känner till att 95% av den negativa miljöpåverkan från en kylmöbels livscykel kommer från den energi som krävs för att driva den. Därför arbetar vi ständigt med utveckling av ny teknik för att reducera energibehovet hos våra produkter medan vi fortsatt garanterar högsta möjliga prestanda.

arneg-sostenibilita-1

..från ett hållbart företag

Det är inte bara våra företagsprocesser som är miljövänliga, våra produktionsanläggningar strävar ständigt efter minskad negativ miljöpåverkan. Sedan 2007 har vi arbetat med att rationalisera vår produktionsanläggning genom system och infrastruktur för att bättra alla våra industriella aktiviteter. 

Wica’s produktionsanläggning i Småland investerar årligen i nya, effektiva och mer klimatvänliga lösningar. Solpaneler, självförsörjande värme och laddstolpar är några av våra senare investeringar för en bättre framtid.

arneg-la-nostra-idea-icon-01
ENERGIBESPARANDE SOLPANELER PÅ ALLA TAK
arneg-la-nostra-idea-icon-02
MER ÄN 30% AV ELENERGIN KOMMER FRÅN SOLEN
arneg-la-nostra-idea-icon-03
SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ VÄRME. GENOM FÖRBRÄNNING AV ANNARS OANVÄNDBART EMBALLAGE

Du kanske också är intresserad av: