Skip to content
Compare Models
Svenska
Compare Models
Svenska

Vision och Företagsetik

Vi strävar efter att skapa en bättre framtid genom fantasi och mod, med respekt för naturen och människorna i vår omgivning.

Scroll

Vision

“Inget är bestämt och definitivt, allt är föränderligt, förnybart och kan skapas på nytt.

Man måste kunna drömma. Drömma med fantasi, innovativt och med lust att ständigt skapa det nya. Man måste ha modet att ta risker. Riskera för att försöka förverkliga drömmar, även de som verkar omöjliga. Man måste vara etisk, ha respekt för naturen och människorna, i syfte att kontinuerligt förbättra livskvaliteten. Man måste ha gott omdöme för att förverkliga allt detta, för att skapa en bättre framtid.”

Detta citat från en av Arnegs grundare, Roberto Marzaro, är Arnegs företagsfilosofi, ett kraftfullt träd med djupa rötter, som säsong efter säsong fortsätta att bilda nya knoppar av blad och frukt. Den livskraftiga växtsaften hos detta träd är fantasin, den mäktiga kraften hos den mänskliga naturen som gynnar växten, den rena livskraft som skapar kreativitet, dynamik och innovation. Att vara fantasifull innebär att man alltid vågar tänka nytt, ser bortom horisonten och anser att allt som har skapats idag behöver förnyas i morgon. 

arneg-diagramma-vision

Företagsetik

Vår tillväxt har styrts av fasta principer och moraliska värderingar sedan 1957. Vi tror på att effektiviteten i utvecklingen av vår produktion bygger på de grundläggande principerna om miljöskydd, energibesparing och respekt för individen. Den tron leder till en stimulerande process av konstant förbättring. 

LADDA NER DEN ETISKA KODEN

Våra styrande principer

 • Ansvar och korrekthet

  Arneg åtar sig att garantera den högsta nivån av integritet i all verksamhet inom företag och i överensstämmelse med principerna om respekt för samhället och miljön. Att arbeta med stark känsla av integritet är avgörande för att upprätthålla bolagets trovärdighet och god tro av kunder, partners, medarbetare och intressenter.

 • Integritet och sekretess

  Arneg fungerar i enlighet med de principer som fastställs av nuvarande dataskyddslagstiftning, och respekterar sekretessen för enskildas personuppgifter. Bolagets IT-system hanteras på ett sätt som garanterar maximal sekretess och säkerhet för att personuppgifter behandlas av bolaget på ett korrekt sätt. 

 • Samarbete

  Våra arbetsrelationer grundar sig i samarbete, hjälpsamhet, professionalism och transparens. 

  Vi väljer våra samarbetspartners baserat på pålitlighet , kompetens och delade principer.

 • Hållbarhet

  Arneg strävar efter att minimera effekterna av sin verksamhet på miljön, att öka miljömedvetenheten hos alla anställda, och att utveckla miljövänliga hållbara lösningar.

 • Respekt

  Arneg prioriterar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och använder nära dialog för att förhindra olyckor och att kontinuerligt utveckla alla medarbetare. 

  Framförallt ska ingen hos Arneg vara utsatt för diskriminering och alla fundamentala mänskliga rättigheter ska respekteras.

1/5
 • Arneg åtar sig att garantera den högsta nivån av integritet i all verksamhet inom företag och i överensstämmelse med principerna om respekt för samhället och miljön. Att arbeta med stark känsla av integritet är avgörande för att upprätthålla bolagets trovärdighet och god tro av kunder, partners, medarbetare och intressenter.

 • Arneg fungerar i enlighet med de principer som fastställs av nuvarande dataskyddslagstiftning, och respekterar sekretessen för enskildas personuppgifter. Bolagets IT-system hanteras på ett sätt som garanterar maximal sekretess och säkerhet för att personuppgifter behandlas av bolaget på ett korrekt sätt. 

 • Våra arbetsrelationer grundar sig i samarbete, hjälpsamhet, professionalism och transparens. 

  Vi väljer våra samarbetspartners baserat på pålitlighet , kompetens och delade principer.

 • Arneg strävar efter att minimera effekterna av sin verksamhet på miljön, att öka miljömedvetenheten hos alla anställda, och att utveckla miljövänliga hållbara lösningar.

 • Arneg prioriterar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och använder nära dialog för att förhindra olyckor och att kontinuerligt utveckla alla medarbetare. 

  Framförallt ska ingen hos Arneg vara utsatt för diskriminering och alla fundamentala mänskliga rättigheter ska respekteras.

Läs mer om vår identitet.