Skip to content
Compare Models
Svenska
Compare Models
Svenska

Certifikat

Vi garanterar högsta kvalitet och säkerhet, respekt för miljön och säkerställer våra processer.

Scroll

Certifiering

Våra relationer med partners och kunder har alltid grundat sig i tillit och professionalism.
För att framföra sakliga bevis på pålitlighet över tid, har Arneg valt att använda officiella kvalitetscertifikat. Wica arbetar efter samma standarder men har valt att certificeras mot specifika processer som t ex Provtryckning (Swedac).


Våra certifikat

 • Kvalitet

  Vi följer och mäter alla våra processer enligt gällande lagkrav och kundkrav för att säkerställa kontinuerlig förbättring av kvalitet.


 • Miljörapport och hållbarhetsrapport

  Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöbelastningen från vår tillverkning inklusive transporter till och från fabriken. Varje år publicerar vi en särskild offentlig Hållbarhetsrapport som beskriver arbetet 

 • Hälsa och Säkerhet

  Skyddsronder och kommittéer säkrar att arbetsmiljön alltid är uppdaterad och under ständig förbättring och anpassad till gällande lagkrav.


 • Energi

  Vi strävar dagligen efter att finna nya vägar för att öka vår energieffektivitet och är fast beslutna att minska vår energiförbrukning och påverkan på miljön från våra processer


 • Informationssäkerhet

  Vi garanterar säkerheten på den information vi hanterar för IT och produktion och garanterar tillgång, integritet och konfidentiell status av data vi hanterar.

1/5
 • Vi följer och mäter alla våra processer enligt gällande lagkrav och kundkrav för att säkerställa kontinuerlig förbättring av kvalitet.


 • Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöbelastningen från vår tillverkning inklusive transporter till och från fabriken. Varje år publicerar vi en särskild offentlig Hållbarhetsrapport som beskriver arbetet 

 • Skyddsronder och kommittéer säkrar att arbetsmiljön alltid är uppdaterad och under ständig förbättring och anpassad till gällande lagkrav.


 • Vi strävar dagligen efter att finna nya vägar för att öka vår energieffektivitet och är fast beslutna att minska vår energiförbrukning och påverkan på miljön från våra processer


 • Vi garanterar säkerheten på den information vi hanterar för IT och produktion och garanterar tillgång, integritet och konfidentiell status av data vi hanterar.

Produktcertitifikat

I tillägg till certifiering av processer är våra produkter utförda i överensstämmelse med alla produktkrav där så krävs av specifik standard gällande kvalitet och säkerhet.


Våra produktcertifikat

 • F-Gas

  Vi ansluter oss noggrant till Europeiska gemenskapens projekt för att minska användningen av fluorerade gaser, som är ansvariga för den globala uppvärmningen och skadorna på ozonskiktet. Av denna anledning använder våra plug-in produkter endast naturliga och miljövänliga köldmedier som CO2 och propan.

  Gå till sidan

 • Tryckkärlsdirektivet PED

  WVi följer Europeiska gemenskapens direktiv om tryckbärande anordningar, som certifierar säkerheten för tryckbärande anordningar. Vi garanterar säker design, konstruktion och installation av all utrustning med ett arbetstryck över 0,5 bar, och tillämpar CE-märkning.

  DOWNLOAD THE CERTIFICATE

1/2
 • Vi ansluter oss noggrant till Europeiska gemenskapens projekt för att minska användningen av fluorerade gaser, som är ansvariga för den globala uppvärmningen och skadorna på ozonskiktet. Av denna anledning använder våra plug-in produkter endast naturliga och miljövänliga köldmedier som CO2 och propan.

  Gå till sidan

 • WVi följer Europeiska gemenskapens direktiv om tryckbärande anordningar, som certifierar säkerheten för tryckbärande anordningar. Vi garanterar säker design, konstruktion och installation av all utrustning med ett arbetstryck över 0,5 bar, och tillämpar CE-märkning.

  DOWNLOAD THE CERTIFICATE

Du kanske också är intresserad av: