Loader

Samverkan ger styrkaVår styrka ligger i de enskilda företagen som bildar ARNEG-KONCERNEN. En väl utvecklad, synergi-rik och innovativ företagsstruktur som förser den internationella marknaden med konkurrenskraft i form av ett brett och diversifierat utbud av excellenta produkter och lösningar. De är svaret på marknadens alla specifika behov inom kommersiell kyla. 

 

Styrkan hos KONCERNEN kommer från styrkan hos de kvinnor och män som arbetar på ARNEG:s produktionsanläggningar och säljbolag över hela världen.

 

Olika individer bildar en enhet – en vital och stabil enhet med djupa lokala rötter, i ständig tillväxt och utveckling och med förgreningar som når alla kontinenter. Den mångfasetterade företagsgruppen skapades och utvecklades för att kunna erbjuda smarta innovationer som förbättrar livskvaliteten genom ekologiskt hållbara och användarvänliga produkter och lösningar med hög prestanda.