Loader

Synergi och Lokal närvaro

Två värden som gör skillnadDen globala tanken är den som bäst beskriver den framgång som Arneg-koncernen har rönt på de internationella marknaderna. Dess ledande ställning i den kommersiella kylbranschen kommer av att man utnyttjar synergierna mellan de olika företagen i koncernen och tar tillvara de kunskaper och idéer som delas inom hela koncernen med hjälp av ett omfattande produktions- och distributionsnätverk som finns på varje kontinent. Synergieffekter som kombineras perfekt med ARNEG:s förmåga att arbeta i fullständig harmoni med kulturen i varje land där koncernen uttrycker sin stil, innovativa styrka och identitet genom att skapa filialer och produktionsanläggningar. Dessa drivs genom den oumbärliga insatsen av lokalt engagerade kvinnor och män för att rätt tolka och tillfredsställa de faktiska och specifika behoven i varje land. För att utnyttja resurserna och åstadkomma förbättrad livskvalitet för alla. För att aktivt bidra till lokal tillväxt och utveckling i linje med företagsetiken: mer utvecklad, solidarisk och delande.

 

Delande som en vital styrka inom KONCERNEN.

 

Dela kompetens, erfarenheter, talanger och identitet. Dela kunskaper och tekniker. Dela synpunkter och strategier. Dela likheter och olikheter för att kunna växa tillsammans. Detta är vad en koncern innebär. Det är detta som är Arneg-koncernens styrka.


Dela detta: