Skip to content
Compare Models
Svenska
Compare Models
Svenska

F-Gas Certifikat

Vi främjar och uppmuntrar förändringen mot mer naturliga köldmedier

Scroll

Minskning av F-Gas

Eftersom vi bryr oss om planetens framtid så har vi sedan en tid tillbaka uppmuntrat användningen av hållbara köldmedier samtidigt som vi fokuserat på att minska användningen av förorenande gaser, 

EU vill med Montreal- och Kyotoprotokollen mildra klimatförändringen genom att minska växthuseffekten och utsläppen av ämnen som är skadliga för ozonskiktet. Bland de konkreta åtgärderna finns EU:s reglering i F-gasförordningen om användning av fluorkolväten, eller HFC, vars användning kräver en skyldighet att certifiera och registrera i ett digitalt register.

Vill du lära dig mer om F-gas. Besök https://alltomfgas.se/ 

F-gas

Eftersom HFC också används i stor utsträckning i kommersiell kylning stödjer Arneg institutioner som arbetar mot en progressiv minskning av dess användning.

Därför har vi erhållit  F-Gas FLI certifieringen, som kvalificerar oss för användningen av ämnen nödvändiga för underhåll av HFC-system, det ger oss en ledande roll i den gradvisa minskningen och EUs mål på en minskning av 80% till 2030. Du kanske också är intresserad av