Skip to content
Compare Models
Svenska
Compare Models
Svenska

Naturliga köldmedier

Vi skyddar planeten genom att använda hållbara gaser

Scroll

CO2

Naturlig, säker, ekonomisk

Koldioxid, även känt under koden R744, är ett naturligt köldmedium som anses av internationella standarder vara en metod för att gradvis eliminera syntetiska köldmedier. Det krävs endast en liten volym CO2 i ett centralt kylsystem för att kyla ner centralkyld utrustning och bibehålla de organoleptiska egenskaperna i färsk och fryst livsmedel. Propan

Lätt, hög prestation,            inte giftig 

Propan, eller R290, är ett naturligt förekommande kolväte som har utmärkta termodynamiska egenskaper som inte bryter ned ozonskiktet. Den används bäst i kylmöbler med inbyggda kompressorer (plug-in) då den är mycket brandfarlig och därför endast bör användas i små mängder. I Europa får en enhet inte överstiga 150g propan. För volymer över det måste en riskbedömning göras och certifikat erhållas.

Varför välja propan?

  • Hög kyleffekt
  • ODP på 0 och GWP på 3
  • Miljövänlig kompatibilitet
  • Hög energieffektivitet, låg kostnad
  • Kort leveranstid, låg kostnad

Du kanske också är intresserad av: