Skip to content
Compare Models
Svenska
Compare Models
Svenska

GEMENSAM UTVECKLING KRÄVER RESPEKT

RESPECT at Arneg

RESPEKT är ordet som har definierat Arneg-gruppens historia. Under de senaste 60 åren har vi, genom att aktivt utöva respekt för mat, människor, miljö och energi, utvecklat innovativa produkter och lösningar som har revolutionerat marknaden. Fokus på RESPEKT har skapat en öppen och utvecklad affärsmentalitet med förmågan att förstå och övervinna komplexa framtida utmaningar på ett ansvarsfullt sätt.

Konceptet och konstruktionen av vår Arneg’s monter på Euroshop är inspirerad av respekt som ett sätt att göra skillnad inte bara på marknaden utan i vardagen för människorna på vår planet. Den nya montern presenterar tematisk och kromatisk utveckling längs fyra riktlinjer – respekt för mat, för människor, för miljön och för energi – vi illustrerar RESPEKT i detalj genom produkter, lösningar och riktiga exempel.

RESPEKT FÖR MAT innebär att ta hand om, skydda och förbättra livsmedelsprodukter, strikta standarder för livsmedelssäkerhet, minskat svinn, tydlig information och en grönare livsmedelssektor. Arneg Group tar alla dessa frågor på allvar och förkroppsligar dem i högpresterande, hållbara produkter och tekniska innovationer.

RESPEKT FÖR MÄNNISKOR innebär att agera ansvarsfullt, inte bara mot kunder, leverantörer och konsumenter, utan även mot anställda och kollegor inom koncernen. Det innebär att tillämpa en rigorös etisk kod för professionella och privata individer inom ett samhälle. Det kräver också öppen kommunikation och hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.

RESPEKT FÖR MILJÖN innebär en cirkulär ekonomi, återvinning av råvaror, värna om klimat och biologisk mångfald samt produkter som har låg miljöpåverkan. Dessa teman har alltid inspirerat vårt bolags intensiva forskningsverksamhet och har lett till utvecklingen av tekniska lösningar som kombinerar utmärkt prestanda med maximal miljömässig hållbarhet.

RESPEKT FÖR ENERGI står för energibesparing, forskning om alternativa energikällor, en hållbar kylkedja och tydlig energimärkning. Det har alltid varit ett huvudfokus för Arneg. Vi har satsat stort på energi och utvecklat system och lösningar för att övervaka och optimera förbrukningen.

Tack vare iögonfallande men väsentlig och modern inredning på Euroshop är dessa fyra aspekter av RESPEKT direkt uppenbara. Produkterna och lösningarna från de olika företagen i vår koncern – ARNEG, INTRAC, INCOLD och OSCARTIELLE – spelar de ledande rollerna på denna scen och fångar besökarnas uppmärksamhet. Att visa RESPEKT är inte är ett abstrakt begrepp utan en form av handling som förverkligar vår tydliga, globala och framåtblickande vision.