Skip to content
Compare Models
Svenska
Compare Models
Svenska

GRATTIS TILL ARNEG: 60 ÅR AV HISTORIA, PASSION OCH INNOVATION

GRATTIS TILL ARNEG: 60 ÅR AV HISTORIA, PASSION OCH INNOVATION

Sextio år har gått sedan 1963, då vårt moderbolag, Arneg, först bildades.

Genom drivet, modet och passionen hos våra två grundare, Roberto Marzaro och Luigi Finco, har vårt företag utvecklats från en liten lokalproduktion av hyllor och inredning (ARredo på italienska) för livsmedelsbutiker (NEGozi), till att först lagt till ett utbud av kylda möbler och senare även kompletta kyllösningar.

Tack vare fasta principer och moraliska värderingar har Arneg sedan dess vuxit till en ledande internationell koncern med förmåga att utveckla och leverera utrustning och tjänster till hela detaljhandelsvärlden.

Sedan denna fantastiska resa började har vi stött på många utmaningar, uppnått många mål och övervunnit flera svårigheter. Men Arneg har alltid upprätthållit en förmåga att se över horisonten och att förstå att ”Ingenting är fast och oföränderligt. Allt kan göras annorlunda, förbättras, återuppfinnas”, för att citera vår företagsvision.

Genom åren har Arneg utvecklats i flera steg. Från introduktionen 1963 av den första modellen Karachi, disken som startade en lång resa för vårt företag, till förändringen från manuell produktion till de första formerna av mekanisering och senare till de specialistavdelningar vi har idag. Sedan kom invigningen av våra första produktionsanläggningar utanför Italien, vilket inledde processen med att internationalisera italiensk design och ledde till bildandet av "The Arneg Group". Väl värt att komma ihåg är revolutionen inom produktion som började i slutet av 1990-talet med ankomsten av de första stormarknaderna. Detta förebådade en övergång från små diskar för lokala närbutiker till produktion av kompletta inredningslösningar för stormarknader.

Arneg har vi prioriterat forskning ända sedan vårt första FoU-center öppnade 1992. Samma avdelning har utvecklats till dagens Technology Hub, det kreativa hjärtat i vårt företag. Detta avancerade forskningscenter har nu 7 testrum, 11 datainsamlingsstationer och 35 % mer testkapacitet för att uppfylla de senaste reglerna och kraven på speciella önskemål från kunder.

Parallellt har vår önskan att stödja våra kunder närmare drivit vår utveckling av skräddarsydd assistans och tjänster som täcker alla steg i processen: från design till utveckling, produkttester och även de senaste, mest utvecklade eftermarknadstjänsterna som erbjuds av Arneg Service.

Slutligen, den senaste – och kanske mest imponerande prestationen: 1 MILJARD euro i konsoliderad omsättning 2022 för Arneg-koncernen som helhet. Denna enorma prestation har skrivit ytterligare en viktig sida i Arneg’s företagshistoria.

Resultatet visar förmågan hos Arneg’s medarbetare – män och kvinnor –att tillsammans sträva mot det gemensamma målet att fortsätta förbättra livskvalitén för människorna på vår planet.

Vårt uppdrag idag är att med förnyad entusiasm fortsätta på denna väg som skapats av ljusa idéer och en extraordinär gruppanda, tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer. Våra prestationer genom åren kan bara stärka vår beslutsamhet att bygga en bättre framtid tillsammans... för ytterligare 60 spännande år av framgång.

Grattis på födelsedagen Arneg, Grattis på födelsedagen till oss!